Анкета

Ако можете, какво бихте променили най-напред?

 
Финансиране ПДФ Печат

Финансиране на услуги за енергийни проекти

Специалистът по поддръжка:

- Определя видове проектни предложения на енергийните проекти;

- Притежава: професионален опит за писане според терминологията, критериите, системите за оценки, точно познава   заявлението, бърза реакция и успешно проектно предложение;

- Предлагане на квалифицирани специалисти за организиране на търгове, комплексни услуги за кандидатстване, които включват: мониторинг на проекта, писмено предложение, предпроектни проучвания, техническа помощ, бизнес планиране, управление на проекти;

- Препоръчва преференциални заеми, финансови партньори, включително препоръката на алтернативни форми на финансиране (проектно финансиране, изпълнители на финансираните проекти);

- Насочва към комплексно строителство – проектен подход и изпълнение, основано чрез Фондация за развитие на селските райони.