Анкета

Ако можете, какво бихте променили най-напред?

 
Кариери ПДФ Печат

Строителен инженер, Инженер топлотехник/топлоенергетика и Електроинженер - обследване на сгарди и промишлени системи

 

Компания в областа на изготвяне на доклади за енергийно обследване на сгарди и промишлени системи търси да назначи: Строителен инженер, Инженер топлотехник/топлоенергетика и Електроинженер:

Задачи:

• Изпълнявате дейности по енергийни обследвания на сгради и промишлени системи;
• Консултирате клиенти от дефинирани пазарни сегменти относно
възможностите за повишаване на енергийната ефективност;
• Насочвате и подпомагате клиентите при подготовка и реализация на
енергоефективни проекти;
• Участвате в проекти и кампании за енергийна ефективност на
компанията;
• Постоянно наблюдение за изменения и новости по оперативните програми
на ЕС и други донорски програми свързани със зелена енергия и
енергийна ефективност.


Изисквания:
• Висше техническо образование, специалност топлоинженер, елекртоинженер, строителен инженер;
• Минимум 3 години професионален опит по специалността;
• Удостоверение за пълна проектантска правоспособност;
• Успешно завършен квалификационен курс за енергийно обследване на сгради и/или
промишлени системи;
• Умения за спазване на стриктни срокове, инициативност, постоянство,
адаптивност и позитивна нагласа към работата;
• Отлични комуникативни способности;
• Умение да изгражда и поддържа ефективни работни отношения с бизнес
клиенти;
• Отлично познаване на нормативните изисквания на националното и
европейско законодателство, свързано с оперативните програми и други
донорски програми свързани с енергийна ефективност и ВЕИ;
• Трудолюбие и коректност;
• Много добри компютърни умения - MS Office и CAD програми;
• Академично ниво на комуникация на български език. Много добро
владеене на английски език.
• Опит в проектирането и/или изграждането на Фотоволтаични електроцентрали (ФВЕЦ)


Предимства:
• Опит и участия в изготвянето на енергийни одити по проекти по "Енергийна Ефективност и Зелена икономика" по ОП Конкурентоспособност, Програма за развитие на селските райони и ОП
Регионално развитие свързани с възобновяеми енергийни източници,
енергийна ефективност и опазването на околната среда.
• Интерес към ЗОП и процедури за избор на изпълнител при изпълнение
на договори за безвъзмездна помощ за бизнеса (по
ОП„Конкурентоспособност”)
• Второ висше образование по икономика, финанси или друго
специализирано;

Ако Вие сте отговорна и креативна личност, с интереси в областта на
енергийната ефективност, зелените енергии и екологията, притежавате
новаторска нагласа и инициативност, умеете да комуникирате и работите
в многофункционални екипи, то

Ние Ви предлагаме:
• Предизвикателства, свързани с участия в разработка на проекти
касаещи енергийна ефективност и ВЕИ;
• Възможността да изявите и развиете вашите професионални умения с
подкрепата на опитни специалисти в една утвърдила се компания в три
страни.
• Атрактивно възнаграждение и бонусна система;
• Интересна и динамична работа.

Още информация:

При проявен интерес към нашето предложение, моля изпратете подробно
CV на български и английски език с актуална снимкa и мотивационно
писмо.
Моля, посочете референтния номер на обявата, за която кандидатствате.
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Интервютата ще се проведат в централния офис в София като денят и
часът ще бъдат допълнително съобщени на кандидатите.