Банер
Банер

Анкета

Ако можете, какво бихте променили най-напред?

 
Новини ПДФ Печат

От 28.09.2012 година Гудуил Енерджи ЕООД официално е вписан в публичния регистър на лицата извършващи обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради съгласно чл.23, ал. 4 от Закона за енергийната ефективност.

 

Удостоверение

На 15 май 2012 бе създадена фирма Гудуил Енерджи ЕООД, която е дъщерно дружество, на вече утвърданета на българския пазар, комания Гудуил Консултинг ЕООД. Goodwill Energy има за цел да бъде Вашия надежден и солиден партньор.

 

Енергийно Развитие в Тича 96 ООД - гр. Шумен

Основната цел на проекта бе да се подобри състояние на на съществуващото складово помещение
на фирмата, което преди проекта беше в окаяно състояние и не можеше да се използва по предназначение
и генерираше огромни сметки за ток. В склада се съхараняват материали и не трябва те да усещат
атмосферното влияние. Преди проекта при сняг и дъжд вътре капеше и течеше, което правеше склада
негоден за употреба.
Основните мерки по проекта са 2: 1-Топлоизолация на ограждащи елементи
(стени и покрив) и подмяна на дограма; 2-Изграждане на система за топла вода със слънчеви колектори.

След изпълнението на двете мерки вече склада може да се използва по предназначение. като основните резултати са:
1-намаляване на енергоемкостта на сграда, използвана за основната дейност на фирмата;
2-въвеждане на ВЕИ, чрез инсталиране на слънчев колектор за топла вода;
3-подобряване на ефективността от използваните ресурси;
4-намаляване на неблагорпиятното екелогично въздействие върху околната среда.

 

Енергийно Развитие в Хьодес - Унгария 

Общината на селището Хьодес осъществи през първото полугодие на 2012 г. важно енергетично развитие, изпълнено от Гудуил Енерджи ООД. В рамките на развитието на възобновяеми енергийни източници върху 4 здания са изградени общо 30,5 kWp слънчеви батерии, тоест слънчеви колектори с апертурна повърхност 34,255 m2. По този начин, наред с фотоволтаичното производство на значителен дял от електрическата енергия, консумирана както от кметството, така и от училището и от двете детски градини, е постигнато и производство на много голяма част от потребяваната топла вода посредством използване на възобновяеми енергийни източници. В цифрово изражение се очаква слънчевите батерии да доставят годишно 35.075 kWh електроенергия, а слънчевите колектори - 72,534 GJ топлоенергия и 379.257 топла вода. 

 

Върху покрива на училището е разположена най-голямата система от слънчеви батерии от този проект, в която сме монтирали общо 96 броя поликристални слънчеви батерии IBC PolySol 235 MS. Батериите се поддържат от конструкция тип TopFix 200. Трифазното напрежение се поражда чрез 3 броя еднофазни инвертори тип Sunny Mini Central 7000TL и после, след съответните променливотокови защити, се свързва към мрежата на E-ON. Тук, поради големите разстояния, при някои стрингове вместо соларен кабел 4 mm2се наложи да използваме кабел 6 mm2, за да спазим предписаните по стандарт напрежения.

Върху същата сграда бяха разположени 10 броя покривни колектори GASOKOL. Мащабът на системата от слънчеви колектори се аргументира с нуждата от 1500 литра топла вода дневно и с топлопотребността от 104,85 GJ HMV годишно. По този начин 40,8% от годишната топлопотребност за студена и топла вода се осигурява от системата слънчеви колектори. Произвежданата топла вода се съхранява в 1800-литров пластозапълващбуферGasokol accuHeat с модули за прясна вода.

 

 

 

                                                     

Върху всяка от детските градини са монтирани по 5 броя поликристални слънчеви батерии тип IBC PolySol 230 MS. Батериите се свързват с мрежата през еднофазен инвертор Sunny Boy SB 1200 + ESS. Инверторите са снабдени с разделителен/изолиращ превключвател, с което се отделя/изолира безопасното правотоковонатоварване.

Върху горната детска градина са монтирани 3 броя покривни колектори GASOKOL, които покриват 61% от топлопотребността за студена и топла вода. За съхранение на горещата вода тук бе достатъчен един бойлер от 300 литра.

 

 

 

 

Върху сградата на долната детска градина сме монтирали 4 броя от покривните колектори GASOKOL. В този случай за съхранение на горещата вода сме сложили 500-литров соларен бойлер hidroSmart R500.

 

Кметството също бе оборудвано със система от слънчеви батерии, изградена от модули поликристални батерии IBC PolySol 235 MS. Върховата й мощност е 5,64 kWp. Три еднофазни инвертора тип Sunny Boy SB 2000 HF-30 връщат напрежението в мрежата, заедно вече на 3 фази. Тук също, от съображения за надеждност, слънчевите батерии са монтирани със системата TopFix 200.

В кметството изградихме един Sunny WebBox, който непрекъснато събира данните от инверторите и прави възможно тяхното проследяване и съхраняване, и дистанционната диагностика; също така монтирахме и един демонстрационен дисплей Sunny Matrix, който показва данните за системата от слънчеви батерии.

 

 

 

 

 

Отделимосттана модулите слънчеви батерии от инверторите се извършва от правотокови изолиращи превключватели. Тя е налице и от страната на променливия ток, така че въпросът с необходимото генериране на вакуумсе решава веднага при всяка намеса във всеки инвертор. За безопасна работа сме внедрили във всяка една система защита срещу пренапрежение, съответстваща на вътрешната електрозащита. Решени проблеми са също изграждането на контактно-защитна схема TN-S и изравняването на потенциалите.