Банер
Банер

Анкета

Ако можете, какво бихте променили най-напред?

 
Училище „Фаркаш Кемпелен” се сдобива със система от слънчеви батерии ПДФ Печат

Със съдействието на Гудуил Енерджи ООД приключи мащабната енергийна инвестиция на училище „Фаркаш Кемпелен” в гр. Комаром. На покрива на училището изградихме система от слънчеви батерии с върхова мощност от 38,64 kWp и възможност за обратно подаване към електропреносната мрежа E-ON, като системата годишно доставя 44436 kWh електроенергия. Превръщането на светлинната енергия в електрическа се извършва от поликристални елементи тип IBC 230 MS; общо 168 броя такива са разположени върху покривната конструкция, на която модулите са фиксирани с предварително монтирана система TopFix.

 

Правият ток се преобразува в променлив ток от 6 броя инвертори тип Sunny Mini Central 6000TL. Така системата е устроена в 2 групи, във всяка от които, със съдействието на по 3 броя еднофазни инвертори, се създава трифазна мощност. Системата ни бе оптимизирана, тоест инверторите работят с оптимален ефект (минимална загуба).

 

           

 

За безопасното функциониране на системата и защита срещу токовете, заплашващи електроинсталациите, и срещу опасностите, причинявани от пренапрежението, служат защитата от пренапрежение и електрозащитата, производство на ОВО. Отделимостта на модулите слънчеви батерии от инвертора се извършва от правотокови изолиращи превключватели. Тя е налице и от страната на променливия ток.

 

Защитите са разположени в кутии – производство на Hensel.
 
Към системата от слънчеви батерии се свързва едно решение за целите на мониторинга: кутия Sunny WebBox, която събира непрекъснато данните от инверторите и позволява да се информираме по всяко време за състоянието на инсталацията. В аулата на партера на училището е разположен дисплей Sunny Matrix, който изпълнява демонстрационни цели, и така във всеки момент можем да следим актуалната мощност, генерирана от слънчевите батерии, произведената енергия или еквивалента на емисията от вредни вещества.

 

С помощта на нашата възобновяема енергия успяхме да компенсираме значителна част от потреблението на електроенергия от сградата, като с това допринесохме за намаляване на купуваната електроенергия и на емисията от парникови газове.
 

 

Изграждането на системата от слънчеви батерии отне 2 седмици. Работите по проектирането и изпълнението бяха извършени също благодарение на Гудуил Енерджи ООД.