Анкета

Ако можете, какво бихте променили най-напред?

 
Референции ПДФ Печат

„Герканд” ООД, гр. Пещера - енергиен одит за проект "Повишаване на енергийната ефективност и внедряване на енергоспестяващи машини";

„Тича 96” ООД, гр. Шумен - енергиен одит за проект "Подобряване на енергоефиктивността на сградния фонд на фирмата и въвеждане на ВЕИ";

„Премиера 257” ООД, гр. Велинград - енергиен одит за проект "Внедряване на енергоефективни технологии и машини";

„Еко Ботълс” ЕООД, гр. Благоевград - енергиен одит за проект "Повишаване на енергийната ефективност и конкурентоспособността";

„Пътинвест-инженеринг” АД, гр. София - енергиен одит за проект "Повишаване за енергийната ефективност";

„Пътпроект” ООД , гр. София - енергиен одит за проект "Повишаване за енергийната ефективност";

„Лортън” ЕООД, гр. София - енергиен одит за проект "Енергийна ефективност в Лортън ЕООД";

„Норма” ООД, гр. Варна - енергиен одит за проект "Въвеждане на енергоспестяващо съоръжения и внедряване на система за енергиен мениджмънт в хотел Ерма";

„Микропак” ООД, гр. София - енергиен одит за "Повишаване на енергийната ефективност на Микропак ООД".