Анкета

Ако можете, какво бихте променили най-напред?

 
Енергийно сертифициране ПДФ Печат


  • Изготвяне на енергиен сертификат

Ако модернизацията, съответно проектната разработка го изисква, за сградата ще се изготви сертификат за енергийна ефективност с определен клас на енергопотребление от по-високо ниво от скалата на класовете за енергопотребление. Нашата фирма разполага с експерти, които има квалификацията и правото да издават Сертификат за енергийна ефективност.


 

  • Енергиен одит

От 2005 г. насам за построените сгради трябва да се изготвя „Енергиен паспорт”, а след три години от тяхната експлоатация и „Сертификат за енергийна ефективност”. Той вече се изисква и при прехвърляне на правото на собственост върху сградата, при отдаване под наем за срок над една година и при отделни проекти с енергийна насоченост. Нашата фирма при одитирането извършва сертифициране на сградните конструкции, инсталации и машинно оборудване в сградите. При одита нашите експерти-енергетици извършват обследвания за разкриване на енергийните загуби (обследване на физическите характеристики на сградата, обследване на икономическите характеристики на машинното оборудване, модернизация на оборудването, консумиращо електроенергия). Това обследване се извършва и за съществуващи сгради, въведени преди 2005 г., като издаването на Сертификат за енергийна ефективност им дава възможността да се освободят от данък сгради за определен период според класа на Сертификата за енергийна ефективност.