Анкета

Ако можете, какво бихте променили най-напред?

 
Проектиране ПДФ Печат

 

•    Разкриване на нормативната среда

При разкриването на нормативната среда нашата фирма извършва проучване на разрешителните процедури, евентуално необходими за изпълнението на планираната модернизация. На база на съответните разпоредби ние определяме алтернативи и провеждаме необходимите съгласувания.


•    Изчисляване на отоплителните товари

Изчисляване на отоплителните товари е необходимо при подаването на проектни предложения с енергийна насоченост. В рамките на тази услуга нашата фирма се ангажира с определянето на отоплителните товари на сградите и другите им енергийни параметри, както и с подробна калкулация по смисъла на Закона за енергийна ефективност и Наредба 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради за съществуващи и ново проектирани сгради.


•    Изготвяне на чертежи от заснемане

В случай, че собственика няма актуални одобрени архитектурни планове, които да показват фактическото състояние за момента, нашата фирма се ангажира да изготви проектна документация, отразяваща състоянието на сградата.


•    Архитектурно проектиране

В случай, че модернизацията изисква и допълнително архитектурно-конструктивно проектиране освен заснемането и измерването, ние се ангажираме също и с изготвяне на инвестиционни проекти, необходими за издаване на разрешение за строеж, като  включваме нашите колеги архитекти.


•    Проектиране на оборудване

В рамките на тази услуга нашата фирма се ангажира с изготвянето на проектите за оборудването, свързано с енергийната модернизация (проект за газоснабдяване, централно топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация, и  т. н.).


•    Проектиране на електроснабдяване

Ние се ангажираме с изпълнението на евентуално необходимите специални електрически работи, свързани с модернизацията, като привличаме инженери.


•    Съдейстие за издаване на разрешения

При издаването на разрешения във връзка с модернизацията ние предлагаме пълно съдействие по административното обслужване и по координацията със съответните специализирани органи.