Банер
Банер

Анкета

Ако можете, какво бихте променили най-напред?

 
Новини ПДФ Печат

От 28.09.2012 година Гудуил Енерджи ЕООД официално е вписан в публичния регистър на лицата извършващи обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради съгласно чл.23, ал. 4 от Закона за енергийната ефективност.

 

Удостоверение

На 15 май 2012 бе създадена фирма Гудуил Енерджи ЕООД, която е дъщерно дружество, на вече утвърданета на българския пазар, комания Гудуил Консултинг ЕООД. Goodwill Energy има за цел да бъде Вашия надежден и солиден партньор.

 

Енергийно Развитие в Тича 96 ООД - гр. Шумен

Основната цел на проекта бе да се подобри състояние на на съществуващото складово помещение
на фирмата, което преди проекта беше в окаяно състояние и не можеше да се използва по предназначение
и генерираше огромни сметки за ток. В склада се съхараняват материали и не трябва те да усещат
атмосферното влияние. Преди проекта при сняг и дъжд вътре капеше и течеше, което правеше склада
негоден за употреба.
Основните мерки по проекта са 2: 1-Топлоизолация на ограждащи елементи
(стени и покрив) и подмяна на дограма; 2-Изграждане на система за топла вода със слънчеви колектори.

След изпълнението на двете мерки вече склада може да се използва по предназначение. като основните резултати са:
1-намаляване на енергоемкостта на сграда, използвана за основната дейност на фирмата;
2-въвеждане на ВЕИ, чрез инсталиране на слънчев колектор за топла вода;
3-подобряване на ефективността от използваните ресурси;
4-намаляване на неблагорпиятното екелогично въздействие върху околната среда.

 

Енергийно Развитие в Хьодес - Унгария 

Общината на селището Хьодес осъществи през първото полугодие на 2012 г. важно енергетично развитие, изпълнено от Гудуил Енерджи ООД. В рамките на развитието на възобновяеми енергийни източници върху 4 здания са изградени общо 30,5 kWp слънчеви батерии, тоест слънчеви колектори с апертурна повърхност 34,255 m2. По този начин, наред с фотоволтаичното производство на значителен дял от електрическата енергия, консумирана както от кметството, така и от училището и от двете детски градини, е постигнато и производство на много голяма част от потребяваната топла вода посредством използване на възобновяеми енергийни източници. В цифрово изражение се очаква слънчевите батерии да доставят годишно 35.075 kWh електроенергия, а слънчевите колектори - 72,534 GJ топлоенергия и 379.257 топла вода. 

 

 
Училище „Фаркаш Кемпелен” се сдобива със система от слънчеви батерии ПДФ Печат

Със съдействието на Гудуил Енерджи ООД приключи мащабната енергийна инвестиция на училище „Фаркаш Кемпелен” в гр. Комаром. На покрива на училището изградихме система от слънчеви батерии с върхова мощност от 38,64 kWp и възможност за обратно подаване към електропреносната мрежа E-ON, като системата годишно доставя 44436 kWh електроенергия. Превръщането на светлинната енергия в електрическа се извършва от поликристални елементи тип IBC 230 MS; общо 168 броя такива са разположени върху покривната конструкция, на която модулите са фиксирани с предварително монтирана система TopFix.